ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ COMICS

www.collectiblecomicsUSA.gr

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΟΜΙΚΣ

01:KISS LEGENDS NEVER DIE #1
B/W VARIANT
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

02:WANTED 1-6 + DOSSIER SET (7 ΤΕΥΧΗ)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

03:30 DAYS OF NIGHT :RETURN TO BARROW
1-6 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

04:LAST TRAIN TO DEADSVILLE 1-4 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

05:SWORD OF DRACULA 1-6 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

06:GRAY AREA 1-3 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

07:JACK THE LANTERN GHOSTS #1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

08:WHAT WERE THEY THINKING? #1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

09:RED SONJA #1 TURNER VARIANT
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

10:THE DARKNESS #1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

11:ARROWSMITH #1-6 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

12:DEATH DEALER #1
SHADOWS OF MIRAHAN
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

13:WITCHBLADE #40
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

14:GRENDEL RED WHITE & BLACK #2
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

15:GRENDEL RED WHITE & BLACK #3
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

16:LIBERTY COMICS (2008)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

17:DARK HORSE PRESENTS #100
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

18:RISING STARS #13 GOLD FOIL
DF EDITION
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

19:DAMN NATION #1- 3 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

20:SAMURAI HEAVEN AND EARTH
 #1- 5 SET
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

21:MAGDALENA #1 ACTOR EDITION

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

22:NECROWAR #1-3 SET

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

23:GUN CANDY / THE RIDE #1
FLIP BOOK
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

24:MICHAEL TURNER PRESENTS ASPEN #1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

25:WILDSIDERZ #0

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

26:CONAN #2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

27:FORGOTTEN REALMS HOMELAND #1-3 SET

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

28:SPAWN #136

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ